Minus 30 – Bornholm og Team Bjerregård

Stig Andersen, Marshal Øst Bornholm
Stig Andersen, Marshal Øst Bornholm

Vi startede op med 3 bornholmske besætninger i projektet, men da vi stod på tærsklen til projektets fase 2, valgte den ene af besætningerne at trække sig. Besætningen var faldet for PRRS og der var store problemer med svagfødte grise, øget dødelighed og et stigende foderforbrug. Det er muligt, at besætningen alligevel var faldet ud pga. en lav placering på hitlisten, men man valgte altså selv at trække stikket og sætte alle sejl ind på at få skabt immunitetsmæssig ro i besætningen. Et målrettet saneringsprogram ved hjælp af vaccination ser nu ud til at være lykkes.

Fælles for alle tre besætninger er, at de alle selv producerer deres polte og alle med kernestyring. På Bornholm, som sikkert også alle andre steder i landet, har vi en aldrig afsluttelig diskussion om, hvad der bedst kan betale sig: producere poltene selv eller indkøbe? Potentialet til et topresultat er helt sikkert størst i besætninger med indkøb, men der er også fordele ved intern produktion. Det skal jeg dog undlade at diskutere her. Jeg vil begrænse mig til at fortælle om avlsarbejdet hos Team Bjerregård. Her er der arbejdet målrettet på at forbedre poltenes indeks. Apropos indeks – er det nu noget, vi skal interessere os for? Det gælder primært om, at de valgte polte står ordentligt på benene og trives i det aktuelle staldsystem, at holdbarheden er i orden osv. Når det er sagt, skal vi imidlertid anerkende betydningen af avlsarbejdet i Danmark, foruden hvilket vi ikke ville befinde os, hvor vi er nu rent effektivitetsmæssigt. Det nytter noget med et målrettet avlsarbejde.

Team Bjerregård
Team Bjerregård

Tilbage til Team Bjerregård, hvor der drives zigzag-avl. Her lå man tidligere placeret i den tunge ende af zigzag hitlisten, og avlsdata blev kun i mindre omfang inddraget i udvælgelsen af avlsdyr. Nu bestræber man sig i langt højere grad på at finde de bedst rangerede dyr til polteproduktionen. Det betyder, at der stort set kun foretages tilbagekrydsning på polte. Strategien har medført, at man har gennemført zigzag-løbninger på godt 70 % af de 10 % højst rangerende moderdyr løbet i 2. halvår 2015. Effekten har endvidere været, at besætningen nu placerer sig som nummer 54 på hitlisten baseret på fødte zigzag-kuld mod en placering som nummer 172 for et halvt års tid siden. Det er ikke ligetil at sætte økonomi på denne fremgang, men hvis indekset i soholdet hæves med 10 indekspoint giver det en årlig forbedring på godt 100.000 kr. i denne besætning endda uden meromkostning. Team Bjerregård er godt på vej, men ”avl” er fremtidsarbejde og det tager tid før gennemslaget ses fuldt ud.

Team Bjerregård
Team Bjerregård

 

Hvis du selv producerer polte:

  • Anvend kernestyring og brug avlsdata aktivt.
  • Mindst 50 % polteløbninger blandt avlsløbningerne, evt. med Altresyn som hjælpemiddel.
  • Planlæg løbearbejdet 3 uger frem, på basis af dyrenes avlsniveau.
  • 8-10 % tilbagekrydsninger bør være tilstrækkeligt.
  • Anvend almindeligvis alm. navnesæd, men evt. topnavnesæd med ”generelt indeksmaks” til de bedste.
  • Sæt øremærker i et antal polte svarende til 100 polte pr. 100 søer.
  • Ved 30 kg fortsættes med så mange øremærkede som muligt, mindst 70 polte pr. 100 søer.
  • Ved 110 kg fortsættes med ca. 60 polte pr. 100 søer afhængigt af den ønskede 1. lægs pct.
  • Lad de nyfødte polte få plads ved yveret, i klimastalden og i poltestalden. Poltene er ”guldet” i besætningen.