Svinekongres 2014

kongres 2014

Så er programmet til årets svinekongres 2014 klar.

Klik her for at se den fulde version samt online tilmelding.

Minus30 er også på kongressen, og foredrag nr. 5 er med projektleder Lisbeth Shooter og besætningsejer Jens Neerup fra Team Johannesbjerggård.

kongres 2014

Vi håber at se rigtig mange af jer til et par gode dage i Herning.

 

Referat af PitStop møde i Team Øst (Bornholm)

Stig Andersen, Marshal Øst
Stig Andersen, Marshal Øst

pitstop

Tirsdag den 20. maj 2014 blev der afholdt første PitStop møde på Bornholm. Af logistiske årsager deler Gitte Hansen, Gefion og Stig Andersen, Bornholms Landbrug, Marshal rollen for Minus30 Team Øst.

Stig Andersen var derfor arrangør af PitStop mødet på Bornholm, hvor alle tre Minus30 besætninger fra regionen deltog.

På mødet blev følgende diskuteret:

Hitlister, DB-Tjek og E-kontrol, datadisciplin

DB Tjek listen og E-kontrol resultaterne for 4. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014 blev gennemgået i fællseeskab. Kirsten Kyndesen, Bornholms Landbrug og Stig fortalte om beregningen af scoren og fik præciseret besætningernes placering. Der blev talt meget om datasikkerheden, og i den forbindelse diskuterede deltagerne forskellige muligheder for at løbende at tjekke op på forbruget af fodermidler i besætningerne. De reelle DB-Tjek skemaer blev endvidere drøftet, specielt med fokus på foderforbruget.

Handlingsplaner i besætningerne og bordet rundt

Handlingsplanerne blev kort gennemgået. Der arbejdes på at implementere handlingsplanerne i alle besætninger. Flere af punkterne drejer sig om at få kontrol- og pasningsrutiner beskrevet og at få mindre men væsentlige vedligeholdelsesopgaver gennemført.

Diskussionen kom i høj grad til at dreje sig om det at holde fokus og motivation i besætningerne og om uddelegeringen af opgaverne (og ansvar) på besætningerne.

Af faglige emner blev PRRS-håndtering, anvendelsen af Altresyn, foderkurver til slagtesvin og leveringsstrategi diskuteret.

Staldskoler, erfa-møder og det videre forløb

Der ønskes en fortsat opfølgning fra konstruktørernes side. Det blev aftalt, at Kirsten og Stig tager initiativ til at afholde:

–       Staldskole vedr. brugen af Altresyn med deltagelse af de 3 soholds driftsledere.

–       Erfa-møde vedr. slagtesvineproduktion med fokus på foderforbrug og leveringsstrategier. Udgangspunktet er tallene fra DB-Tjek skemaerne, hvor potentialet er synliggjort.

Der var meget stor interesse for, at der blev fulgt mere op på DB-Tjek med henblik på at stimulere motivationen blandt medarbejderne. Der blev aftalt besøg i en af bedrifterne, mens de øvrige 2 besætninger lige ville kigge nærmere på tallene først.

En af besætningerne har behov for en PRRS opfølgning med hensyn til på vaccinations strategi m.v.

Der blev udtrykt tilfredshed med mødet, og at gruppen er så lille, som det er tilfældet. Derved bliver der tid til, at den enkelte kommer til orde.

 

 

Referat af PitStop møde i Team Syd og Fyn

Lisbeth Shooter, Marshal Syd og Fyn
Lisbeth Shooter, Marshal Syd og Fyn

pitstop

Den 21. maj blev der afholdt det første PitStop møde i region Syd og Fyn. 20 personer deltog i mødet, som var arrangeret af Marshal Lisbeth Shooter. Derudover deltog 2 af regionens konstruktører.

På mødet blev vigtigheden af god datasikkerhed pointeret, og de nye ’røde flag’ blev forklaret. Alle var enige om, at datakvaliteten skal være så god så mulig, og at gentagne syndere skal bortvises fra racet.

Derefter blev opstartsfasen diskuteret. Mange havde været rigtigt glade for processen, og særligt at der nu var en fælles front mellem dyrlægen og konstruktøren. En enkelt fortalte, at opstartsfasen havde været lidt hektisk med mange ambitiøse tiltag inden forventningsafstemningen mellem besætningen og konstruktøren. Mange af deltagerne har ikke før brugt konsulenter i så vidt omfang som i Minus30, men var glade for det nye samarbejde, som havde sat fokus på nogle nye områder, hvor der skal optimeres.

Derefter gennemgik hver besætning deres handleplaner, som inkluderede en lang række tiltag herunder:

 • Sigteprøve/ formalingsgrad
 • Foderkurver
 • Justeringer af automater
 • Foderblandinger optimering
 • Justering af fodercomputer
 • Ryg spækmåling/ Huldstyring
 • Vandforsyning
 • Polte management
 • Øge antal fravænnede pr. årsso
 • Pattegrise nærmiljø
 • Reducere pattegrise dødelighed
 • Ammesøer
 • Øge Avlsindex
 • Inseminerings strategi
 • Øge farringsprocent
 • Øge smågrise tilvækst
 • Vejning/ vejehold
 • Udleveringsstrategi
 • Forbedre kødprocent (hjemmeblandere)
 • Reducere slagtesvin dødelighed
 • USK på slagtesvin
 • Vaccineringsstrategi
 • Sanering
 • Grise flow
 • Stald klima
 • Vask, desinficering, tørring

Derefter udspandt der sig en diskussion om motivation. Der var enighed om, at fokus på handlingsplanerne skal være nøglen til at nå målene, ligesom opfølgning og samspil med konstruktøren er vigtigt.

Den besætning fra regionen, som lå øverst på den første hitliste, præsenterede billeder fra deres stalde. Af Minus30 tiltag havde de:

 • Rengøring, vask (robot), desinficering og tørring af staldene
 • Tildeling af mælk etc. til de mindste grise ved fravænning – godt fra start
 • Monitere temperatur ved indsætning af grise – evaluering af hvordan det er gået
 • Søren har ændret blanderiet
 • Nu med 2 blandinger til slagtesvin (førhen 1 blanding)
 • Der er indført en blanding til 30-60 kg grisene

Da de fremtidige PitStop møder skulle planlægges, blev deltagerne enige om to mødetyper:

Møde type 1:

 • Fast gruppe af ejere/ bedriftsledere
 • Efter besætningsstørrelse (og fodersystem)
 • Staldskolemodel – men ikke i en besætning
 • 1-2 besætninger præsenterer problemstillinger (eller 2 problemstillinger fra en besætning)
 • Evt. fagligt indlæg
 • Mødet skal afholdes først i november 2014

Møde type 2:

 • Dynamisk gruppe (Emne bestemt)
 • På engelsk (stald engelsk) men for både dansk og engelsk talende medarbejdere
 • Emner farestald og slagtesvin
 • Afholdes snarest muligt

 

Referat af PitStop møde i Team Nord og Vest

Joachim G. Andersen, Marchal Midt og Øst
Joachim G. Andersen, Marchal Midt og Øst

pitstop

Marchal Joachim G. Andersen, LMO, var vikarierende Marshal for Team Nord og Vest og arrangerede den 27. maj et møde i Viborg med 21 deltagere.

En af de besætninger, som lå i toppen af den første hitliste, lagde ud med at fortælle lidt om deres produktion og dækkede følgende punkter:

 • 3 tiltag som virker.
 • 3 tiltag som ikke virker.
 • Andre ting som har været godt i projektet til nu.
 • Ting som skal forbedres i projektet fremad.
 • Ting som jeg skal have gjort for at forbedre vores resultat.
 • Ideer til min besætning fra gruppens deltagere

Derefter blev deres Minus30 handlingsplan gennemgået. De punkter, som den besætning har fokus på er:

 • Tørstofindhold i vådfoderblandingerne
 • Formaling og skulle ud at købe af Bygholm sigte
 • Foderkurver justeringer
 • Silokontrol – der forsvinder 10-11% mere, end hvad computeren tror, at den fodrer ud
 • Hygiejne – være mere omhyggelig med at rengøre blandetankens tilførselsrør
 • Investere i en syrepumpe, som kan tilsætte syre kontinuerligt
 • Tjek på om der er ædepladser nok

De øvrige deltagere fremlagde derefter deres handlingsplaner og tiltag.

Joachim gennemgik også et eksempel på brugen af vejehold fra en anden Minus30 deltager, og fortalte om fordelene ved at implementere vejehold.

Der var enighed om, at det fremadrettet er mere hensigtsmæssigt med en geografisk opdeling af gruppen f.eks. Brønderslev og Herning, da gruppen også er meget stor.

Der var også enighed om, at dele gruppen op, så det enten er ejer/driftsleder, som er med f.eks. hver gang. Den anden kan så være en medarbejder, som arbejder med den aktuelle driftsgren.

I efteråret 2014 er planen, at der afholdes 2 møder med fokus på smågrise og slagtesvin.

Der afholdes 2 møder i januar og februar 2015 med fokus på søerne.

Minus 30 Fotokonkurrence

untitled

Kære Minus30 deltagere

Vi vil se jeres Formel 1 grise!

Derfor tag et snap på telefonen og send billedet på email til 30FE@lf.dk eller til mobil nr. 28 11 61 99 og deltag i lodtrækningen om flotte Minus30 trøjer til hele teamet.

Billederne må gerne være kreative, MEN vi vil også bare gerne se et billede af nogle super grise i jeres besætninger med eller uden udsmykning.

DEADLINE FOR INDSENDELSE FREDAG D. 8. AUGUST 2014