Det lange seje træk

At opnå forbedringer i svineproduktion kræver en solid indsats fra alle.

At fastholde de gode resultater er en endnu større præstation af alle. Det er også erfaringerne fra vores besætninger der er med i ”Minus 30 FE”.

Gitte Hansen 2015

Klimastalden er ofte overset!

Generelt er der meget fokus på ”antal fravænnede grise pr. årsso”, og derefter glider klimastalden lidt i baggrunden. Det er en stor fejl, for i denne klimastald skal grisen være toptunet og forberedt på at kunne præstere noget i slagtesvinestalden.

Hos Team Johannesbjerg, som har en årlig produktion ca. 20.000 smågrise, der overflyttes til egne slagtesvinestalde, har der lige fra starten af projektet været fokus på at optimere/forbedre produktiviteten i smågrisestalden. Derefter har teamet også formået at holde det gode stabile niveau gennem hele 2015.

Fra starten var den daglige foderoptagelse for lav. Lav foderoptagelse gav for lav tilvækst og dermed for mange foderdage for at nå afgangsvægten. Det belastede stalden, da grisene ikke nåede afgangsvægten på de 7,5 uge (8 sektioner).

Med ekstra fokus på indstilling af foderautomater, ekstra tildeling af foder på gulv omkring skift af blanding, er det lykkedes at stabilisere tilvæksten omkring 470-460 g og omgangstiden på 7,5 uge kan nu holdes.

Der skal være nok ædepladser.
Der skal være nok ædepladser.

Den ekstraordinært gode pasning har gennem 2015 holdt dødeligheden på 1,5 % og en foderudnyttelse lidt bedre end 1,8 FE/kg tilvækst. Fravænningsvægten er på ca. 6 kg og afgangsvægten ca. 32 kg.

Nærmiljøet er også optimeret. I hver sektion er der 1-2 stier med ”gardiner” samt mulighed for tildeling af ekstra varme (varmelampe). Når man ser på grisenes adfærd, er det tydeligt, at denne optimering gavner – de mindste grise kommer godt fra start!!

Grisene har fin plads hos Team Johannesbjerg
Grisene har fin plads hos Team Johannesbjerg

Dette resultat er opnået med en meget fin fordeling mellem de tre smågriseblandinger, h Hvor mere end 70 % af foderet bruges af den billigste blanding.

Fordeling, FE/gris % af FE
Bl 1 frav. 6-8 kg 3,9 8,5 %
Bl 2 8-14 kg 9,3 20,5 %
Bl 3 14-32 kg 32,3 71 %
I alt 45,5 100 %

Slagtesvinene kører gennem to vådfoderstalde og en tørfoderstald. Produktiviteten i slagtesvinestaldene har gennem det sidste halve år ligget på under 2,5 % døde og en foderudnyttelse på bedre end 2,7 FE/kg tilvækst. Så når der overføres en god gris fortsætter de god takter gennem slagtesvinestalden!

Godt gået af Dima og de øvrige fra ”vækstteamet” på Johannesbjerg!

Der tages godt hånd om grisene hos Team Johannesbjerg.
Der tages godt hånd om grisene hos Team Johannesbjerg.

Der tages hånd om grisene i mere end en forstand!!

 

Flere billeder fra Team Johannesbjerg:

Smågrise under overdækning
Smågrise under overdækning
Team Johannesbjerg
Team Johannesbjerg