Artikler

Arbejds- og hygiejneplan

God hygiejne omkring fodring og foderanlægget har en stor betydning for kvaliteten af det foder, der tildeles grisene og dermed sikring af den bedste foderudnyttelse. For at sikre høj og stabil produktivitet og fravær af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, skal fodrings- og blandeanlægget holdes rent.

Erfaringer fra praksis viser, at der tit sidder gamle foderrester i siloer, snegle, blander og tanke, hvilket giver mulighed for svampevækst, og dermed fordærvet foder og produktion af toksiner. Dette kan være årsag til pludselige dødsfald, gaspustere, diarré, udskudt endetarm og nedsat ædelyst, hvilket påvirker produktiviteten negativt.

grise_foder_stor

At ”holde rent” er nemmere end at ”gøre rent”. Derfor er det en god ide at få lavet en arbejds- og hygiejneplan over, hvad og hvornår skal der gøres rent og vedligeholdes. Planen giver muligheden for at holde foderanlægget rent hele tiden, og bruge mindst mulig tid på det, da man har overblikket og kan justere tilsynet efter behovet i besætningen.

Derudover skal producenterne ifølge foderstoflovgivningen sikre hygiejniske vilkår for produktionen, og derfor kan en arbejds- og hygiejneplan kan bruges som dokumentation for, at virksomheden overholder kravene.

Download tidligere artikler:

Den gode e-kontrol

Find det rette fokus på foderomkostningerne

Hjemmeblander – her skal du sætte fokus

Har du den rette foderstrategi i din besætning?

Få styr på foderforbruget og -beholdningerne

God kornkvalitet hele året

Betydning af formalingsgrad

Hav styr på vådfodringsanlægget