Motivation – sparer foder – giver bedre bundlinje

Skovbrynet Multisite har haft flere udfordringer gennem projektforløbet ”minus 30 FE”.

Besætningen blev smittet med PRRS tidligt i forløbet og har været gennem en sanering. En sanering giver altid en masse udfordringer omkring flow af dyr gennem systemet. Men man har også lært af denne proces og er kommet styrket ud på den anden side!

Jacob, Skovbrynet, 20151127_132201

Godt flow – bedre resultater
Gennem saneringen lærte man i besætningen, at det rigtige flow af dyr gennem systemet har meget stor indflydelse på effektiviteten. Klimastalden har altid været den begrænsende faktor, men i forbindelse med saneringen lærte man, at smågrise kunne flyttes til slagtesvinestalden ved lavere vægt ( ca. 20 kg).

I slagtesvinestalden bruges nogle sektioner mere fleksibelt. Mindre grise bliver indsat og der sælges 30 kg’s grise fra disse sektioner. Mindre pres på klimastalden har været med til at reducere foderforbruget.

Samlet set er foderforbruget reduceret med over 30FE/gris siden opstart i projektet (som var uden PRRS).

Motivation er vejen frem
Gennem saneringen er der ligeledes sket noget omkring personale. Marian er blevet ansvarlig for ”grise i vækst”. Marian arbejdede tidligere i afdelingen, men havde ikke ansvaret for staldafsnittene.

Men efter ansvaret blev tillagt Marian er det gjort meget omkring oplæring og støtte. Svinerådgivningen har deltaget i arbejdssessions (learning by doing), hvor Jacob Nielsen, Gefion, har været på bedriften hele arbejdsdage for at finde områder som kunne forbedres – optimeres i dagligdagen. Denne øvelse har været med til at øge motivationen hos Marian.

Simpel opfølgning – virker i hverdagen
For at sikre motivationen i hverdagen er der lavet forskellige tiltag.

I den forbindelse er alt materiale: handlingsplaner, skemaer mv. lavet på både dansk og engelsk. Alt er hængt op, så det er synligt.

Der foretages ugentlige registrering af døde, vægt ind og ud. Hvis der sker ændringer, ses ændringen hurtigt, og der kan sættes ind. Der er ligeledes stor fokus på korrekt skift mellem foderblandinger (faseskift) – se foto.

Jacob Huge, skemaer,IMG_3259

Den øgede opmærksomhed har nedbragt forbruget af det dyre foder. Så alt i alt er foderomkostningen og foderudnyttelsen faldet på bedriften.

Konklusionen er:
Korrekt flow af dyr gennem systemet og øget motivation kan spare foder og måles direkte på bundlinjen.

Det gælder om at finde den rette model for at øge motivationen (ekstra ressourcer til oplæring) samt et simpelt system til opfølgning, så alle ved hvornår der er noget der går skævt, som så hurtigt kan rettes op!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.