To første pladser i træk til Team Nordahl!

God management giver gode grise

På hitlisten for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 ligger Team Nordahl igen som lap vindere og modtagere af ”Brunch’n Bubbles”. Tillykke til jer alle! Dette er ikke mindst på grund af deres meget engagerede konstruktører heriblandt Gitte Hansen og Jakob Nielsen fra Gefion. Team Nordahl bruger 274 FE pr. produceret gris og har forbedret foderforbruget med 7 FE pr. produceret gris siden hitlisten for 1. halvår 2014. Det er rigtig godt gået!

Team Nordahl har nu allerede nået Minus30 målet med en total reducering i foderforbruget pr. produceret gris på 31 FE siden projektet startede, hvilket giver dem en samlet besparelse på ca. 700.000 kr. i foderomkostninger.

I soholdet har der været fokus på huldstyring, og det har været den primære faktor for, at foderforbruget er faldet hos søerne.

Rolige søer bøver ikke være fede

Men der er stadig fokus på soholdet. Pt.  ligger Team Nordahl på ca. 30 grise pr. årsso. Pattegrise dødeligheden er allerede reduceret fra knap 20 % til 14 %, men der er rettet nye tiltag mod farringsprocessen, samt pattegrise nærmiljøet.

Minus 30 besætninger reducerer foderforbruget yderligere

Samlet set er det gennemsnitlige foderforbrug i Minus30 projektet igen forbedret, og denne gang ligger det på 302 FE pr. produceret gris, hvilket er 3 FE bedre sammenlignet med sidste hitliste for 1. halvår 2014.

Alt i alt betyder det, at alle Minus30 besætningerne i gennemsnit har reduceret foderforbruget med 11 FE pr. produceret gris siden projektets start, hvor det gennemsnitlige foderforbrug lå på 313 FE pr. produceret gris.