Fokus på foder

‘Fokus på foder’ er en kampagne, der har til formål at sikre, at alle svineproducenter – også dem udenfor projektet Minus 30 FE pr. produceret gris – har mulighed for at få hjælp til at optimere deres fodermanagement og -strategi. Dette skal være medvirkende til at skabe bedre resultater i form af reduceret foderforbrug, forbedring af foderudnyttelsen og derved en bedre bundlinje for den enkelte svineproducent.

‘Fokus på foder’ involverer foderrådgiverne fra den lokale rådgivning, der deltager i Udviklingssamarbejdet Svin ekspertgrupperne Hjemmeblandermanagement og Vådfodermanagement. SEGES Videncenter for Svineproduktion vil i samarbejde med foderrådgiverne bruge den læring og viden fra Minus30 projektet samt udnytte eksisterende viden, og formidle dette ud til besætningsejere, driftsledere og medarbejdere, der ikke har deltaget i Minus30 projektet. Dette vil ske i form af rådgivning af svineproducenter, indlæg ved ERFA-grupper og producentmøder mv.

‘Fokus på foder’ bliver en national kampagne, der forløber fra 1. oktober 2016 og indtil 31. december 2016, hvor de lokale rådgivningskontorer udbyder en portefølje af nye, spændende rådgivningsprodukter på foderområdet i denne periode. 

Se de spændende produkter, der udbydes, her.

Artiklerne finder du her.

Ønsker du at høre mere? Find din lokale foderrådgiver på oversigten her.