Minus30 – muligheder for andre svineproducenter!

Minus30 pengeseddel fra LMO

Eftervirkningen af Minus30 har været meget positiv, og der er nu andre besætninger uden for Minus30 projektet, som gerne vil arbejde på at reducere deres foderforbrug. Det har medført, at indtil flere svinerådgivningskontorer har startet Minus30 lignende koncepter.

En af dem er SvineRådgivningen i Herning, som har lanceret ”Spar 10 pct. på foderudgifterne ved systematik og konsekvens” konceptet. ”Vejen til en bedre økonomi hedder ”find skurken”, og det er typisk foderforbruget og foderprisen”, siger direktør Jan Rodenberg. Derfor skal ”skurken” væk! Derudover skal der lægges en plan for, at ”skurken” bliver væk. Dette er ved systematisk opfølgning og konsekvent handling.

Hos Gefion på Sjælland har man ligeledes startet en Minus30 Version 2. ”Vi har gjort det, da ikke alle kunder kom med i første runde”, siger konstruktør Jakob Nielsen, som allerede har besætninger med i Minus 30 FE pr. produceret gris projektet. ”Vi kan se, at projektets set up virkelig virker, da Minus30 er helhedsrådgivning fra staldgangen til revisionisten”. Gefions besætninger har allerede rykket 19 FE fra referenceværdien i det officielle Minus30 projekt. ”Den økonomiske situation betyder, at det er effektivitet og omkostningsstyring, og ikke prisen på grisen, der skal bane vejen”, afslutter Jakob Nielsen

Hos LMO har man ligefrem uddelt ”Minus30 pengesedler” til svineproducenter. ”Vi har en besætning i Minus30 projektet, som har forbedret deres samlede foderforbrug med 27 FE pr. produceret gris. Det har en værdi af 400.000 kr. i reducerede foderomkostninger om året. Hvem har råd til at lade være?”, spørger svinerådgiver Joachim G. Andersen.

Er du svineproducent, og interesseret i at starte et rådgivningsforløb med fokus på at reducere foderforbruget, kontakt da dit lokale svinerådgivningskontor eller en af vores Minus30 regions Marshals ved at klikke her.