Kategoriarkiv: Rådgiver

Det lange seje træk

At opnå forbedringer i svineproduktion kræver en solid indsats fra alle.

At fastholde de gode resultater er en endnu større præstation af alle. Det er også erfaringerne fra vores besætninger der er med i ”Minus 30 FE”.

Gitte Hansen 2015

Klimastalden er ofte overset!

Generelt er der meget fokus på ”antal fravænnede grise pr. årsso”, og derefter glider klimastalden lidt i baggrunden. Det er en stor fejl, for i denne klimastald skal grisen være toptunet og forberedt på at kunne præstere noget i slagtesvinestalden.

Hos Team Johannesbjerg, som har en årlig produktion ca. 20.000 smågrise, der overflyttes til egne slagtesvinestalde, har der lige fra starten af projektet været fokus på at optimere/forbedre produktiviteten i smågrisestalden. Derefter har teamet også formået at holde det gode stabile niveau gennem hele 2015.

Fra starten var den daglige foderoptagelse for lav. Lav foderoptagelse gav for lav tilvækst og dermed for mange foderdage for at nå afgangsvægten. Det belastede stalden, da grisene ikke nåede afgangsvægten på de 7,5 uge (8 sektioner).

Med ekstra fokus på indstilling af foderautomater, ekstra tildeling af foder på gulv omkring skift af blanding, er det lykkedes at stabilisere tilvæksten omkring 470-460 g og omgangstiden på 7,5 uge kan nu holdes.

Der skal være nok ædepladser.
Der skal være nok ædepladser.

Den ekstraordinært gode pasning har gennem 2015 holdt dødeligheden på 1,5 % og en foderudnyttelse lidt bedre end 1,8 FE/kg tilvækst. Fravænningsvægten er på ca. 6 kg og afgangsvægten ca. 32 kg.

Nærmiljøet er også optimeret. I hver sektion er der 1-2 stier med ”gardiner” samt mulighed for tildeling af ekstra varme (varmelampe). Når man ser på grisenes adfærd, er det tydeligt, at denne optimering gavner – de mindste grise kommer godt fra start!!

Grisene har fin plads hos Team Johannesbjerg
Grisene har fin plads hos Team Johannesbjerg

Dette resultat er opnået med en meget fin fordeling mellem de tre smågriseblandinger, h Hvor mere end 70 % af foderet bruges af den billigste blanding.

Fordeling, FE/gris % af FE
Bl 1 frav. 6-8 kg 3,9 8,5 %
Bl 2 8-14 kg 9,3 20,5 %
Bl 3 14-32 kg 32,3 71 %
I alt 45,5 100 %

Slagtesvinene kører gennem to vådfoderstalde og en tørfoderstald. Produktiviteten i slagtesvinestaldene har gennem det sidste halve år ligget på under 2,5 % døde og en foderudnyttelse på bedre end 2,7 FE/kg tilvækst. Så når der overføres en god gris fortsætter de god takter gennem slagtesvinestalden!

Godt gået af Dima og de øvrige fra ”vækstteamet” på Johannesbjerg!

Der tages godt hånd om grisene hos Team Johannesbjerg.
Der tages godt hånd om grisene hos Team Johannesbjerg.

Der tages hånd om grisene i mere end en forstand!!

 

Flere billeder fra Team Johannesbjerg:

Smågrise under overdækning
Smågrise under overdækning
Team Johannesbjerg
Team Johannesbjerg

Team Nordahl er lap winner for 3. gang

Christian og Allan Nordahl har deltaget i SEGES’ Minus 30 FE-projekt i samarbejde med Gefion Svinerådgivning siden starten af 2014. Siden da er de to brødre og deres personale blevet lap winner hele 3 gange. Målet med projektet er at reducere foderforbruget med 30 FE fra polten undfanges til slagtesvinet er leveret på slagteriet. Team Nordahl har reduceret foderforbruget med 33 FE og ligger nu på 274 FE pr. produceret gris.

Et stolt og glad Team Nordahl efter fejringen af 3. gang lap winner med Brunch ’n Bubbles. (Foto: Jakob Nielsen, Gefion)
Et stolt og glad Team Nordahl efter fejringen af 3. gang lap winner med Brunch ’n Bubbles. (Foto: Jakob Nielsen, Gefion)

 

Tiltag det sidste halve år:

Der har været stor fokus på pattegrisedødeligheden, der over det sidste år har ligget på 13-14 pct. Opsamlingsstrategien er ændret fra at bytte grise til kun at pille fra efter 2. levedøgn: ”hvis grisen ikke får noget mælk er der ingen grund til, at sætte en ny til” siger Stine og Maria, der passer farestalden. Allan tilføjer samtidig: ”der mangler ikke farestier i systemet, så vi er ikke så afhængige af en høj egen fravænning”.

Der er sat fokus på hygiejnen og derfor vaskes gummistøvlerne med en vandslange, der er sat op ud for faresektionerne, hver gang personalet har været i en sti med diarré. Pattegrisedødeligheden ligger nu på 10,2 pct.

I FRATS-stalden er der fokus på fodring. Der justeres foder alle 7 dage i ugen – også i weekenden – på præcis samme tidspunkt hver dag. Formalingsgraden følges løbende med øjnene og tjekkes med Bygholmsigten minimum hver 2. måned. I vådfodertanken er der opsat UV-lys, der er tilsat syre og der køres skyllemiddel igennem om natten. Når halvdelen af grisene flyttes ved 30 kg til udsorteringssektionerne flyttes de til præcis samme sti i den nye sektion således, at stiindretningen er præcis den samme, som den grisene kom fra. Samtidig følges grisene med de stifælder, de kender.

For at opnå en god udtørring anvendes gulvarmen, ribberør og en begrænset mængde olie i varmekanonen suppleret med en affugter. Også i FRATS-stalden er der fokus på hygiejnen, og gummistøvlerne vaskes derfor mellem hver sektion.

Ud over overstående er der fokus på god genetik. Der indkøbes gode avlsdyr og top Durocsæd, selvom Allan mener, det er dyrt. Team Nordahl er stolte over resultatet og tillægger meget af fremgangen et stabilt team, der har opbygget faste, gode rutiner.

Gefion har i alt 6 besætninger med i projektet, der samlet set har reduceret 20 FE pr. produceret gris. På landsplan er der opnået en gennemsnitlig reduktion på 11 FE pr. produceret gris.

Nordahls fremgang:

  • Gået fra 307 FE til 274 FE pr. produceret gris
  • Øget fravænnede grise fra 28 til 32,6
  • Reduceret sofoder-forbruget fra 1.654 til 1.451 FE
  • Reduceret foderforbruget ved FRATS-grisene fra 2,46 til 2,23 FE/kg tilvækst

Team Nordahl på årsmøde med Minus30

Team Nordahl med Minus30 på Gefions årsmøde
Team Nordahl med Minus30 på Gefions årsmøde

Mere end 150 deltagere (ud af 230 deltagere på hele årsmødet) hørte indlægget om Minus30 hos Team Nordahl præsenteret af driftsleder Lars Frederiksmose og konstruktør Jakob Nielsen på Gefions årsmøde d. 25. februar 2015.  Med to sejre som lapvindere var alle meget spændte på at høre om, hvad der var sket på bedriften.

Se plancherne fra årsmødet her

Læs Agrinords spændende blog indlæg om Team Fåresøhøjgaard

Agrinord logo

Mads Waidtløw, Svinekonsulent i Agrinord

 

Statusrapport fra Team Fåresøhøjgaard

v. svinekonsulent Mads Waidtløw

Besætningen på Team Fåresøhøjgaard består af ejerne Per og Lene Andersen samt deres ansatte Camilla og Anna i soholdet og flexjobberen Arne som hjælper i slagtesvineholdet. Besætningen består af 400 søer, og ca. halvdelen af slagtesvinene leveres til DC. Resten sælges til fast aftager ved godt 30 kg.

Per og Lene valgte at gå med i projekt Minus 30 FE, da de syntes der var flere steder i produktionen der trængte til et serviceeftersyn.

I soholdet er det specielt reproduktionen der har drillet. Ved at indføre mere systematik omkring poltehåndteringen og samtidig sikre at alle søer løbes mindst 2 gange, håber vi på at hæve faringsprocenten. Desuden er der sat fokus på huldstyringen i løbe/kontrolstalden, hvor der er lavet udførlige foderkurver, som angiver mængden i liter afhængig af soens huld. Dette skulle gerne gøre det nemt og overskueligt for medarbejderne, at justere foderkasserne rigtigt.

Alt foder på begge ejendomme er hjemmeblandet. I soholdet formales det med en almindelig slaglemølle, og for at sikre søernes og poltenes mavesundhed, er formalingen grov. Det betyder, at smågrisenes foder er for groft. Derfor har Per besluttet, at investere i et nyt male-blandeanlæg med en skivemølle, så en del af kornet kan formales finere end i dag.

Agrinord april blog

Smågrisene kommer i slagtesvinestalden allerede ved 19 kg, så det er her en stor del af foderforbruget ligger. Her fodres med tørfoder i et multifase anlæg fra Skiold, som blandt andet kan håndtere foderkurver. Netop foderkurverne er det første vi har kigget på. Grisene fik ikke nok at æde i starten, hvilket betyder de ikke udnytter potentialet godt nok, hvor tilvæksten er billigst. Derfor har vi gjort foderkurven meget stejlere. Da det er traditionelle tørfodringskasser, kan alle grisene ikke æde på én gang. For at forskellen på dem ikke skal blive for stor, har vi lagt loftet noget højere end man traditionelt ville gøre i en restriktiv vådfoderbesætning.

Det næste vi vil prøve er at kønsopdele grisene, for på den måde bruge sogrisenes evne til at udnytte foderet og fodre dem så tæt på ad libitum som muligt, og kun lægge et loft ind på galtgrisenes foderoptagelse.

Team Fåresøhøjgaard

For løbende at holde øje med om tilvækst og foderforbrug går i den rigtige retning, er der startet op med vejehold. På den måde kan vi hurtigt afprøve forskellige tiltag, som f.eks. at ændre på toppunktet for foderkurven til galtgrisene.

Den første E-kontrol viser, at vi er på rette spor. Effektiviteten i soholdet er på vej op, og foderforbruget hos søerne er på vej ned. Det er dog stadig for højt hos smågrisene. I slagtesvinestalden er tilvæksten steget, men foderforbruget målt som 30-100 kg er uændret. Det kunne tyde på foderoptagelsen hos galtene stadig er i overkanten.

Bloggere

Kære deltager og rådgiver,

Blog

Det vil på denne side være muligt at følge blogindlæg fra både deltagende landmænd og rådgivere.

Projektet søger pt. landmænd og rådgivere som har lyst til at skrive om deres deltagelse i projektet. Hvis det har interesse, så kontakt projektgruppen på 30FE@lf.dk