Team Nordahl er lap winner for 3. gang

Christian og Allan Nordahl har deltaget i SEGES’ Minus 30 FE-projekt i samarbejde med Gefion Svinerådgivning siden starten af 2014. Siden da er de to brødre og deres personale blevet lap winner hele 3 gange. Målet med projektet er at reducere foderforbruget med 30 FE fra polten undfanges til slagtesvinet er leveret på slagteriet. Team Nordahl har reduceret foderforbruget med 33 FE og ligger nu på 274 FE pr. produceret gris.

Et stolt og glad Team Nordahl efter fejringen af 3. gang lap winner med Brunch ’n Bubbles. (Foto: Jakob Nielsen, Gefion)
Et stolt og glad Team Nordahl efter fejringen af 3. gang lap winner med Brunch ’n Bubbles. (Foto: Jakob Nielsen, Gefion)

 

Tiltag det sidste halve år:

Der har været stor fokus på pattegrisedødeligheden, der over det sidste år har ligget på 13-14 pct. Opsamlingsstrategien er ændret fra at bytte grise til kun at pille fra efter 2. levedøgn: ”hvis grisen ikke får noget mælk er der ingen grund til, at sætte en ny til” siger Stine og Maria, der passer farestalden. Allan tilføjer samtidig: ”der mangler ikke farestier i systemet, så vi er ikke så afhængige af en høj egen fravænning”.

Der er sat fokus på hygiejnen og derfor vaskes gummistøvlerne med en vandslange, der er sat op ud for faresektionerne, hver gang personalet har været i en sti med diarré. Pattegrisedødeligheden ligger nu på 10,2 pct.

I FRATS-stalden er der fokus på fodring. Der justeres foder alle 7 dage i ugen – også i weekenden – på præcis samme tidspunkt hver dag. Formalingsgraden følges løbende med øjnene og tjekkes med Bygholmsigten minimum hver 2. måned. I vådfodertanken er der opsat UV-lys, der er tilsat syre og der køres skyllemiddel igennem om natten. Når halvdelen af grisene flyttes ved 30 kg til udsorteringssektionerne flyttes de til præcis samme sti i den nye sektion således, at stiindretningen er præcis den samme, som den grisene kom fra. Samtidig følges grisene med de stifælder, de kender.

For at opnå en god udtørring anvendes gulvarmen, ribberør og en begrænset mængde olie i varmekanonen suppleret med en affugter. Også i FRATS-stalden er der fokus på hygiejnen, og gummistøvlerne vaskes derfor mellem hver sektion.

Ud over overstående er der fokus på god genetik. Der indkøbes gode avlsdyr og top Durocsæd, selvom Allan mener, det er dyrt. Team Nordahl er stolte over resultatet og tillægger meget af fremgangen et stabilt team, der har opbygget faste, gode rutiner.

Gefion har i alt 6 besætninger med i projektet, der samlet set har reduceret 20 FE pr. produceret gris. På landsplan er der opnået en gennemsnitlig reduktion på 11 FE pr. produceret gris.

Nordahls fremgang:

 • Gået fra 307 FE til 274 FE pr. produceret gris
 • Øget fravænnede grise fra 28 til 32,6
 • Reduceret sofoder-forbruget fra 1.654 til 1.451 FE
 • Reduceret foderforbruget ved FRATS-grisene fra 2,46 til 2,23 FE/kg tilvækst

Penthouse eller blikskur?

Joachim G. Andersen, Marchal Midt og Øst
Joachim G. Andersen, Marchal Midt og Øst

Minus 30 rådgiverne har været rundt i alle besætningerne og tjekket grisene på den dag, hvor de bliver indsat i slagtesvinestalden.

Flytter dine grise ind i et Penthouse med god seng, friske drikkevare i baren og masser af mad i køleskabet? Eller tilbyder du blot et blikskur med træk, koldt gulv og gammelt foder? En god start sparer dig og dine grise for en masse bøvl senere.

Penthouse til dine smågrise er:

 • Udtørring af stalden. Der skal bruges 0,4 liter diesel pr. m2, der skal udtørres. Ca. 3 timer før grisene ankommer varmes desuden op, så stalden er ca. 25 grader, når grisene kommer ind. Skaf evt. en ny dieselbrænder, så det er nemt og driftsikkert. Nye brændere fås med større dieseltanke, som har store hjul, så de er nemme at flytte rundt i staldene
 • Tørt og varmt leje. Mål på beton i lejet med infrarødt termometer. Betonen skal være 20-21 grader varm, inden grisene indsættes. Ellers har du ikke udtørret staldene godt nok
 • Indstil minimumsventilationen rigtigt – den skal ikke bare stå, som den plejer. Typisk skal den være 5 % eller 5 m3 dyr pr. time. Når grisene bliver større, skal den hæves
 • Tilbyd grisene frisk foder. Det skal ikke være fra en silo, som har stået stille i 2 uger
 • Vådfoder: Grise, som kommer fra tørfoder, skal startes med nedsat vådfodermængde. Til gengæld kompenseres ved at tildele tørfoder med spand i hver krybbe 2 gange dagligt. To stier med samlet 36 grise skal ca. tildeles 20 kg tørfoder om dagen. Dette gøres de første 5 dage
 • Opsæt max./min. termometer, som følger temperaturen hele døgnet – også kl. 5 om morgenen, når du ikke er i stalden. Nogle ventilationsstyringer kan også vise dette, men husk at tjekke det dagligt i den første uge.

Nogle steder tilbydes ekstra dyre penthouselejligheder, det er:

 • Halm i uge 1. Det giver lidt mere varme og hjælper på mavefunktionen
 • Tjek for utæthed ved vægge og/eller loftventiler. Trækker det ind, skal det løses
 • Et par timer efter indsættelse: Tænd overbrusning i 3 minutter. Det fortæller lige grisene, hvor det er, man går på toilet, så der ikke sker nogle misforståelser om, hvordan boligen er indrettet.

Følg foderet – fodrer du som planlagt?

… det spørgsmål kan du med rette stille dig selv!

Gitte Hansen, Marshal Øst
Af Gitte Hansen, Marshal Øst

I enhver svineproduktion bør man følge foderet 1-2 gange årligt fra ”papir til krybbe”. Selv om du deltager i ”projekt minus 30 FE” og tror, at alle ved, hvordan foderet skal bruges, så kan jeg sige – der findes næsten altid småfejl, og der er mulighed for forbedringer.

Foderet sammensættes efter alle kunstens regler og udregnes med 2 decimaler. Der er købt male-blandeanlæg og foderanlæg/transpondere for massevis af kroner, der udarbejdes foderkurver med små justeringer – men bliver alt dette brugt som ønsket? Er alle i besætningen klar over vigtigheden af små ændringer?? Derfor er det en god ide at tjekke hvad der reelt set havner i krybben ved grisen. Hvis der ikke fodres som planlagt, tabes der penge på forringet produktivitet eller forringet foderforbrug.

Lav en øvelse i jeres besætning, hvor foderet følges fra start til slut. Alle (ejer og ansatte) skal deltage i øvelsen, for at få forståelsen af, hvilke elementer der er vigtige omkring korrekt brug af foder og anlæg.

Start med hvilke blandinger er købt (færdigfoder) eller find de nyeste optimeringer frem på hjemmeblandet foder. Find aktuelle foderkurver frem (søer eller slagtesvin). Tjek at foderet er tastet korrekt ind i blandeanlæg, transpondere, foder-pc m.v. (% sammensætning, FE/100kg, vandprocent m.v.)

Kontrolvej tørfoderkasser og transpondere. Gå staldafsnit igennem og tjek om automater/ventiler er indstillet som foderkurvene viser. Lad nogen fra andre afsnit tjekke op og stille spørgsmål til dem, der normalt har ansvaret for afdelingen – det giver ofte en anden vinkel, end hvis man skal ”tjekke sig selv”

Når foderet er fulgt fra ”papir til krybbe”, så skal I tjekke, om foderforbruget på E-rapporten hænger sammen med det planlagte.

Se nedenstående eksempler på teoretisk forbrug af sofoder i en sobesætning. Her er de aktuelle foderkurver og indstillinger brugt til at beregne det teoretiske forbrug i sostalden.

Periode Dage FE/so pr. dag FE/so

pr. kuld

FE/so/år

2,25 kuld pr. årsso

Reelt opsamlet ved besøg (eks)
Løbestald 6 4,2 25,2 57 57
Drægtighedsstald

Middel kurve (std)

116 2,9 339,5 764 724 FE
Farestald

Udl kurve

Indtil dag 21

36 7,1

8FE/so eft dag 15

256 576 590
Spildfoderdage

Gnsn. året

(12-5 dg til løbn)

7 3 (bedste bud) 21 47 47
I alt ex polte    

 

  1444 1418
Polte ca. 130 stk. 30 dg

max

2,5 = 400 stk. pr. år 30.000 FE 47 FE/årsso
Sygestier

max 5 søer

365 3

5475 FE/år

9 FE/årsso
Slagtesøer Slagtes dagen før fravænning 0
Bedste bud på teoretisk forbrug         1474 FE

Beregningen viser, at foderforbruget skulle ligge på 1474 FE/årsso. E-rapporten viser f.eks. 1524 FE/årsso, altså ”forsvinder” der ca. 50 FE/årsso. Når dette regnestykke er lavet, er der grundlag for en diskussion: Er der steder, hvor man kan afvige fra aftalte foderkurver/strategier

Jeg har netop lavet øvelser som ovenstående i et par besætninger. I den ene besætning var der god overensstemmelse med, hvordan søerne blev foderet og ”papirgangen” var ok, men man blev bevist om, at en meget stor polteproduktion var direkte årsag til alt for højt foderforbrug. Da forbruget blev udregnet, var der grundlag for at ændre hele polteproduktionen.

I en anden besætning, hvor jeg gennemførte øvelsen, havde der været en stigning i forbruget af sofoder. Ingen kunne forklare, hvor i produktionen foderet forsvandt.

Ved gennemgangen fandt vi flere af ”de typiske” småfejl. Der var tastefejl i blandecomputer, så der blev tilsat for meget fedt (+3 FE/100 kg foder), der var tastet forkert energiindhold i transponder, så der blev udfodret for meget foder pr. so pr.dag. Der var nogle stier med gulvfodring, som ikke blev justeret efter hvor mange dyr, der var i stierne, mens fodringen i farestald og løbeafdeling var helt i overensstemmelse med det aftalte. Desuden var der en aflæsningsfejl på en råvare, som også var medvirkende til det stigende foderforbrug på E-rapporten.

Efter denne øvelse blev alle i besætningen opmærksom på vigtigheden af korrekte indtastninger i foderblander m.v. Samtidig fik man også vished for, i flere afsnit, at fodringen var helt efter bogen. Hvis denne øvelse ikke var lavet, vidste vi kun, at foderforbruget var stigende uden at vide, hvor der skulle sættes ind.