Produkter

Følgende produkter markedsføres specielt som en del af kampagnen ‘Fokus på foder’. Kontakt din lokale foderrådgiver for mere information – du finder oversigten over rådgivere her.

Fodertjek – besøg af en foderekspert

Foder er den største udgift i svineproduktion, og selv små fejl i sammensætning og foderstrategi kan være forskellen på sorte og røde tal på bundlinjen.  Her får du en staldgennemgang med fokus på foder og du får bl.a. en ekspertvurdering af den optimale fodersammensætning og råvarevalg. Vi ser på sigteprofiler og tjekker foderenheder pr. liter foder i volumenkasser og meget mere. Alt sammen med udgangspunkt i forholdene i dit anlæg og din besætning. Vores vurdering er fuldstændig uvildig og kun med fokus på din bundlinje.

Hjemmeblandertjek – light

Skal du som hjemmeblander have det fulde udbytte af dit anlæg, så er det en forudsætning, at der ikke forekommer fejl på anlægget og at det udnyttes efter forskrifterne. Er det ikke tilfældet mister man hurtigt gevinsten ved en lavere pris på hjemmeblandet foder. Her får du en komplet gennemgang af dit foderblandeanlæg, og vi ser bl.a. på udtagning og analyse af foderprøver, vi tjekker data i computeren og vi ser på hygiejnen i færdigvaresiloer og foderblander.

Vådfodertjek – light

For at få fuld udbytte af fordelene ved vådfodring er der mange detaljer, man skal have styr på.  Her får du besøg af en vådfoderekspert, som følger en fodring i stalden og vejleder omkring foderjustering og opsyn i forbindelse med udfodring. Vi ser derudover bl.a. hygiejne i vådfodertanken, vi kontollerer pH i vådfoderet, vi tjekker, at blanderecepter og råvarer er lagt rigtigt ind i blandecomputeren, og vi ser på management omkring vådfodring

Omkostningstjek af foder

Et grundigt omkostningstjek af dit foder kan både forbedre din bundlinje og reducere foderomkostningerne. Vi ser bl.a. på, om du får det, du har betalt for, vi ser på avancekontrol og vi vurderer foderforbruget i de enkelte faser.

Forbrugskontrol og lagerstyring

Stram lagerstyring og overblik over forbruget er vigtige elementer i at holde udgifterne i skak. Her får du retningslinjer for en nem og enkel forbrugskontrol tilpasset din besætning. Du får hermed bl.a. sikkerhed for, at foderråvarer er korrekt indvejet, du får vished for, at indvejede mængder i foderanlægget stemmer overens med indkøbte mængder og du sikrer sammenhæng mellem det budgetterede og det faktiske forbrug.

E-kontrollen – stoler vi på den?

E-kontrollen er et uvurderligt styringsredskab, men den skal være korrekt og man skal vide, hvordan man bedst bruger den, for at få maksimalt udbytte af de indsamlede data.  Her får du hjælp til indsamling af korrekte data og til afslutning af statusopgørelse. Du får sikkerhed for en valid e-kontrol med økonomirapport, hvilket er et vigtigt element ved bl.a . dokumentation til pengeinstitut og offentlige myndigheder.

Fra skærebord til foderbord

Sundt og godt korn som basis for hjemmeblandet foder er med til at sikre en stabil produktivitet og en stabil og god mavesundhed. Det kræver, at kornets høje kvalitet bevares gennem hele fodersæsonen, hvilket forudsætter korrekt opbevaring af kornet. Her får du et besøg med fokus på håndtering af korn, hvor vi ser på hele processen fra klargøring af silo over bl.a. kornindtag, køling og tørring af korn til prøveudtagning og analyse af korn samt formalingsgrad. Vi laver en handlingsplan og en tjekliste, som er tilpasset forholdene i din besætning.

Husk, at der er meget mere information at hente om produkterne hos din lokale foderrådgiver. Download listen over rådgivere her.